1. O firmie
  2. Galeria
  3. Oferta
  4. Nagrody
  5. Projekty UE
  6. Kontakt

Przetwórnia Owocowo - Warzywna „Gil” została założona w roku 1992 przez Genowefę Gil na zrębach istniejącej przetwórni podległej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Kościanie. Poszerzyliśmy nasz asortyment o jabłka prażone, owoce w żelu i marmolady. Obecnie te produkty stanowią trzon naszej całej produkcji.
W 2001 roku Firma przeprowadziła się do Starego Bojanowa, gdzie obecnie ma swoją siedzibę, którą sukcesywnie rozbudowujemy i dopasowujemy do standardów jakościowych.

W 2012 roku przekształciliśmy się w spółkę prawa handlowego, Przetwórnia Gil Sp. z o.o. Jesteśmy Firmą rodzinną wielopokoleniową, dzięki czemu doświadczenie i technologia oraz receptury produktów są przekazywane i udoskonalane. Posiadamy załogę z wieloletnim stażem i praktyką. Zatrudniamy około 30% osób niepełnosprawnych, do których dostosowaliśmy zakład. Firma jest wielokrotnym laureatem na szczeblu wojewódzkim i krajowym konkursu pracodawców wrażliwych społecznie LODOŁAMACZE organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.