Projekty UE

Beneficjent Przetwórnia GIL Sp. z o.o realizuje projekt pn.

 

„Promocja polskiej marki produktowej Przetwórni GIL na rynkach zagranicznych.”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020,  działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele i planowane efekty projektu: Głównym celem projektu jest: realizacja działań promocyjnych, które prowadzić będą do zwiększenia eksportu produktów Przetwórni Gil Sp. z o.o. Oczekiwanym efektem realizacji projektu będzie podniesienie rozpoznawalności marki produktów firmy na rynkach eksportowych, dzięki czemu poprawi się jej pozycja konkurencyjna. W ramach "Programu promocji branży: Polskie Specjalności Żywnościowe" promowane będzie nadzienie owocowe. W projekcie zaplanowano ekspansję na rynek perspektywiczny tj. ZEA.

Wartość projektu: 126 100,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 94 575,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01/04/2020 – 30/06/2022.