Projekty UE

Beneficjent Przetwórnia GIL Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Opracowanie technologii innowacyjnych półproduktów i produktów owocowych w oparciu o fizyczne i dyfuzyjne metody przetwarzania i utrwalania z uwzględnieniem aspektu czystej etykiety oraz walorów prozdrowotnych

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.1.1.

 

Cele projektu: Przedmiot projektu ma na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do wprowadzenia innowacji procesowej i produktowej w branży spożywczej. Przetwory owocowe i warzywne produkowane na skalę przemysłową bardzo często są wytwarzane z wykorzystaniem konserwantów, alergenów i innych składników antyodżywczych. Realizacja projektu doprowadzi do opracowania, a w późniejszym czasie również wdrożenia, procesu produkcji znacząco poprawiającego jakość żywności oferowanej przez przedsiębiorstwo. Wyeliminowanie stosowania dodatków do żywności w postaci związków siarki przy zachowaniu satysfakcjonującej dla odbiorców trwałości wyrobów oraz zaoferowaniu wysokich walorów sensorycznych przetworów, pozwolą na wyróżnienie się oferty wnioskodawcy spośród przedsiębiorstw konkurencyjnych w całym kraju, a nawet w Europie.

Planowane efekty projektu: Wprowadzanie zakładanych zmian w procesie produkcyjnym może przynieść efekt w postaci znacznego zwiększenia potencjału produkcyjnego firmy, poprawy jakości wyrobów i zmniejszenia ilości produktów ubocznych, przy zachowaniu podobnych kosztów produkcji.

Wartość projektu : 5 447 070,95 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 3 331 404,17 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.12.2017 - 31.10.2021

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana: Przemysława Gila, tel. kontaktowy: 603 594 554

 


Beneficjent Przetwórnia GIL Sp. z o.o realizuje projekt pn.

 

„Promocja polskiej marki produktowej Przetwórni GIL na rynkach zagranicznych.”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020,  działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele i planowane efekty projektu: Głównym celem projektu jest: realizacja działań promocyjnych, które prowadzić będą do zwiększenia eksportu produktów Przetwórni Gil Sp. z o.o. Oczekiwanym efektem realizacji projektu będzie podniesienie rozpoznawalności marki produktów firmy na rynkach eksportowych, dzięki czemu poprawi się jej pozycja konkurencyjna. W ramach "Programu promocji branży: Polskie Specjalności Żywnościowe" promowane będzie nadzienie owocowe. W projekcie zaplanowano ekspansję na rynek perspektywiczny tj. ZEA.

Wartość projektu: 126 100,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 94 575,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01/04/2020 – 30/06/2022.